Bij KRC Genk Ladies hechten we veel waarde aan het bestrijden van discriminatie binnen onze club, het hele jaar door.
In het bijzonder tijdens de maand maart, wanneer we ons volledig richten op diversiteit, gelijkheid en inclusie onder de naam "Come Together". Dit initiatief, gesteund door de KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF, komt op tegen verschillende vormen van discriminatie, waaronder homofobie, racisme, antisemitisme, islamofobie, gender- en seksisme, validisme en bodyshaming. Als club werken we actief aan het opzetten van projecten en het organiseren of volgen van Come Together-opleidingen om deze waarden te bevorderen.

We zullen de komende weken enkele belangrijke thema's bespreken die van cruciaal belang zijn voor onze maatschappij.

Deze week staat het thema Inclusie centraal. We zijn bijzonder trots om jongens van de G-voetbalploeg samen met ons te laten oplopen tijdens de match tegen Leuven op zaterdag. Voor hen zal dit een unieke beleving zijn en voor ons een grote eer! We nodigen je dan ook van harte uit om onze speelsters te komen steunen tijdens deze inclusieve match.

Volgende week richten we ons op Diversiteit en de week erop zullen we ons concentreren op Discriminatie.

We zullen dieper ingaan op de betekenis en de impact van deze belangrijke thema's en streven ernaar om bewustzijn te creëren en bij te dragen aan een inclusievere en gelijkwaardigere samenleving.

We hopen dat je onze website regelmatig bezoekt en ons blijft steunen in onze inspanningen om deze belangrijke kwesties aan te pakken. Bedankt voor uw interesse en betrokkenheid!

Bij onze club stellen we de veiligheid van al onze leden voorop.
Daarom hechten we veel waarde aan een omgeving waarin iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt, zonder discriminatie of uitsluiting op basis van diversiteit.

Als je vragen of zorgen hebt over deze onderwerpen, staat onze Aanspreekpersoon Integriteit voor je klaar.
Samen werken we aan een cultuur van respect en integriteit binnen onze club.

(klik hier om contact te nemen met onze API)