ONZE MISSIE

Onze missie is om een toonaangevende vrouwenvoetbalclub te zijn die een breed scala aan rollen vervult in de Limburgse en Belgische voetbalgemeenschap. We streven ernaar om op de volgende gebieden een positieve impact te hebben.

Bevordering van vrouwenvoetbal 
Wij zijn vastbesloten om vrouwenvoetbal te bevorderen en te laten groeien, niet alleen in Limburg, maar in heel België. We willen meisjes en vrouwen inspireren en hen de kans geven om hun passie voor voetbal na te jagen, door het bieden van kwalitatieve opleiding, faciliteiten en competitieve mogelijkheden.

Combinatie van studie en topsport
Wij geloven in de kracht van een evenwichtige ontwikkeling en moedigen onze speelsters aan om zowel academisch als sportief te excelleren. We streven ernaar om een ondersteunende omgeving te creëren waarin speelsters hun studie kunnen combineren met hun topsportambities, met flexibele schema's en begeleiding om hen te helpen hun volledige potentieel te bereiken.

Sportieve excellentie en elite voetbal
We willen sportieve excellentie bereiken op het hoogste niveau van het vrouwenvoetbal. 
Als club streven we ernaar om elitevoetbal te spelen en te wedijveren met de beste teams in België. We bieden een professionele omgeving waarin onze speelsters kunnen floreren, met uitstekende faciliteiten, coaching en ontwikkelingsprogramma's die hen ondersteunen bij het maximaliseren van hun talenten en het nastreven van succes op het veld.

Ontwikkeling van speelsters
Het is onze missie om onze speelsters te ondersteunen in hun algehele ontwikkeling, zowel op sportief als persoonlijk vlak. We bieden hoogwaardige training, coaching en begeleiding, waarbij we aandacht besteden aan technische, tactische, fysieke en mentale aspecten van het spel. We streven ernaar om hen de vaardigheden, kennis en discipline bij te brengen die nodig zijn om succesvolle voetbalsters te worden en positieve individuen te blijven, zowel binnen als buiten het veld.

Waarden en normen
Bij KRC Genk Ladies hechten we grote waarde aan ethiek, respect, fair play, teamwork en integriteit. We streven ernaar om onze speelsters belangrijke waarden en normen bij te brengen, zodat ze niet alleen op het veld uitblinken, maar ook positieve bijdragen leveren aan de samenleving als geheel. We geloven dat het cultiveren van een sterke ethische basis essentieel is voor de ontwikkeling van zowel sportief succes als persoonlijke groei.

Gemeenschapsbetrokkenheid
Als club voelen we ons verbonden met onze gemeenschap en streven we ernaar om een positieve impact te hebben. We organiseren evenementen, maatschappelijke initiatieven en liefdadigheidswerk om onze betrokkenheid te tonen en bij te dragen aan de gemeenschap. We willen supporters, sponsors en de bredere gemeenschap inspireren, betrekken en trots maken op onze club.

 

ONZE VISIE

We streven ernaar om een inspirerende omgeving te creëren waarin speelsters zich kunnen ontwikkelen tot getalenteerde voetbalsters en sterke individuen, en waar vrouwenvoetbal wordt erkend, gewaardeerd en gepromoot in Limburg en België.  Om dit te kunnen realiseren, zetten we in op de volgende strategieën en principes:

Betere faciliteiten en middelen
We investeren voortdurend in faciliteiten, de kwaliteit van de trainingsvelden, uitrusting en technologische middelen die speelsters ondersteunen in hun ontwikkeling en groei.

Professionele en gepassioneerde coaching
We streven naar een professionele coaching staf met gediplomeerde trainers en specialisten die speelsters begeleiden in hun technische, tactische, fysieke en mentale ontwikkeling. 
We moedigen coaches aan om zich voortdurend te blijven bijscholen en de nieuwste inzichten toe te passen.

Individuele ontwikkeling en persoonlijke begeleiding
We geloven in het belang van individuele ontwikkeling en bieden gepersonaliseerde begeleiding aan elke speelster. We stimuleren hun persoonlijke groei, leiderschapskwaliteiten en zelfdiscipline, zodat ze niet alleen als voetbalsters, maar ook als individuen kunnen gedijen.

Samenwerking en partnerships
We streven naar samenwerking met andere voetbalclubs, onderwijsinstellingen, sportorganisaties en de lokale gemeenschap om synergiën te creëren en gezamenlijk het vrouwenvoetbal te bevorderen.

Maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid
We hechten belang aan onze rol in de gemeenschap en streven ernaar om maatschappelijk verantwoord te handelen. We organiseren evenementen en initiatieven die de gemeenschap ten goede komen en een positieve impact hebben.

Continue groei en verbetering 
We blijven streven naar voortdurende groei en verbetering op alle vlakken. We evalueren regelmatig onze prestaties, leren van ervaringen en passen nieuwe inzichten toe om onze missie te versterken en onze visie te verwezenlijken.