De Aanspreekpersoon Integriteit (API) kan de club er mee zorg voor dragen dat iedereen binnen de club iemand heeft bij wie hij of zij terechtkan met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag of onethisch gedrag. Men kan ook bij een Aanspreekpersoon Integriteit terecht om simpelweg zijn of haar hart te luchten. 

De API luistert naar de vraag of het verhaal en verwijst de melder door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan waarheidsvinding te doen. Daarnaast heeft de API ook een andere belangrijke rol binnen de club. De API kan op basis van de ontvangen meldingen preventieve maatregelen voorstellen die de organisatie veiliger maken. 

Naast de club-API zal iedereen nog steeds via het Meldpunt een melding kunnen doen van grensoverschrijdend of onethisch gedrag bij onze federatie-API (Aanspreekpersoon Integriteit). Het spreekt dan ook voor zich dat API’s een belangrijke rol spelen. Zij houden als geen ander de vinger aan de pols en kunnen snel hulp bieden bij problemen binnen de organisatie.

Binnen de club is Sarah Geurts de aanspreekpersoon Integriteit (API).

Heb je een probleem, contacteer Sarah via het formulier hieronder : 

Sarah Geurts - API KRC Genk Ladies