Stamnummer KBVB-Voetbal Vlaanderen: 0322
Ondernemingsnummer: 478.326.695
BTW-nummer: BE 0478.326.695
Rekeningnummer: BE24 0682 4788 4638

Contact
SECTRETARIAAT en BRIEFWISSELING Berkenlaan 22 - 3500 Hasselt  
ZETEL Gouverneur Alex Galopinstraat 13 - 3600 Genk  
FACTURATIE Via e-mail: boekhouding@ladiesgenk.be
Facturatieadres: Gouverneur Alex Galopinstraat 13 3600 Genk
 
TERREINEN Gouverneur Alex Galopinstraat 13 - 3600 Genk  
  Luminus Arena-Terrein B, Stadionplein 4 - 3600 Genk Bloknr 2152
TELEFOON 0478 326 695  
WEBSITE WWW.LADIESGENK.BE  
E-MAILADRESSEN ALGEMEEN Info@ladiesgenk.be
  DIRECTIE directie@ladiesgenk.be
  SPORTIEF, CLUBKLEDIJ sportief@ladiesgenk.be
  FINANCIEEL boekhouding@ladiesgenk.be
  ADMINISTRATIE stergios@ladiesgenk.be
  MARKETING marketing@ladiesgenk.be
     
Clubkleuren : blauw-wit