04/02/2021

Info Junior College leerlingen basisonderwijs

Wij melden graag dat er op dinsdag 23 februari een online infoavond van het Junior College voor de leerlingen van het basisonderwijs wordt georganiseerd.
Hier vinden jullie digitaal de uitnodigingsbrief.
 
Op de site van het Junior College kunnen jullie uiteraard terecht voor meer info: https://www.atlascollege.be/junior-college/
 
Jullie weten dat wij een goede samenwerking hebben met het Atlascollege en het internaat (het Studentenhuis), zeker wat betreft de organisatie van de Postformatie op woensdagnamiddag. Info hierover het Postformatie project vinden jullie eveneens via deze link.
 
We merken nog even op dat de trainingen voor de U10-U11-U12, die voorzien waren op dinsdag 23 februari, verschoven worden naar vrijdag 26 februari.
 
 
Met vriendelijke groeten
Betty