07/06/2020

TERREINEN KRC GENK LADIES

 

Dat de maatregelen in verband met Covid-19 onze voetbalactiviteiten heeft verstoord is ondertussen duidelijk en we betreuren dat uiteraard maar het is overmacht en we hadden geen andere keuze. We hebben deze maatregelen tot op vandaag nauwlettend opgevolgd door alle trainingen en wedstrijden en ook andere activiteiten volledig te stoppen, in opdracht van de Federale Overheid.
 
De club heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om de terreinen drastisch aan te pakken:
Alle vergaderingen en werken hieromtrent zijn telkens gebeurd volgens de strikte maatregelen ivm Covid-19
 
A-terrein:  Hier wordt kunstgras geplaatst en de werken zijn volop aan de gang
B-terrein:  Is helemaal genivelleerd en degelijk ingezaaid en het staat al mooi groen
C-terrein:  Wordt hersteld met grond van het A-terrein 
 
De aanpassingen geven ons het voordeel om helemaal klaar te zijn tegen de start van het seizoen 20-21.
 
Iedereen ontvangt binnenkort via mailbericht een uitnodiging voor de speelsters/ouders-vergadering waar een algemene communicatie zal gegeven worden over het nieuwe seizoen.