13/03/2020

PREVENTIE COVID-19

De overheid heeft drastische voorzorgsmaatregelen getroffen om de besmetting met het COVID-19 virus in te dijken en zo veel mogelijk te beperken. De maatregelen zijn voor ieders gezondheid.

Iedereen kan een bijdrage leveren in de strijd tegen het coronavirus, enerzijds om de verspreiding van het virus te vertragen en anderzijds om de kwetsbare personen in ons land te beschermen.

Je kan volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:

  • 1. Blijf thuis als je ziek bent
  • 2. Was regelmatig je handen.
  • 3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
  • 4. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:

  • 1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet
  • 2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …).
  • 3. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
  • 4. Probeer afstand te houden op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen.
  • 5. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.
Lees alle informatie via
 www.info-coronavirus.be